معنی کلمه دانه ( هسته ) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آجیل به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه دانه ( هسته ) به انگلیسی می شود Kernel

Leave a Reply